Print |  E-mail

::: خبر ۳

کسوت مستندساز بر آن است تا از رهگذر این پوییدن‌ها جلوه‌های گوناگون فرهنگ و تمدن بشری را شفاف‌تر دیده و بهتر بشناسد. فاروقی را در ایران به عنوان مستندسازی می‌شناسند که دست به خلق سفرنامه‌های تصویری شاعرانه زده است.

طراحی وب سایت و میزبانی وب توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ نگاه نو